W kadencji 2018-2023 jestem Przewodniczącym Rady Miasta Elbląg.

ROK 2023

19 stycznia 2023 wspólnie jako Rada Miejska w Elblągu przyjęliśmy uchwałę nr XXVIIIA/838/2023 w sprawie wystąpienia do Ministra Aktywów Państwowych o zniesienie klauzuli poufności w projekcie listu intencyjnego w sprawie działań związanych z rozwojem portu w Miasto Elbląg. Jestem przekonany, że to bardzo dobra i przemyślana decyzja. Krok ten w dużej mierze wynika z ostrożności, przezorności i chęci rozważnego procedowania najważniejszych dla Elbląga spraw. Jako Rada Miejska czyli organ stanowiący i kontrolny nie możemy pozwolić sobie na niedomówienia. Jestem przekonany, że decyzja Radnych Rady Miejskiej jest najlepszym dowodem na to, że kwestie związane z dobrem naszego Miasta i społeczności lokalnej są bliskie Radnym, a sprawa elbląskiego portu jest wręcz kluczowa.

 

Nie milkną echa sprawy elbląskiego portu. Uważam, że Port w Elblągu jest własnością mieszkańców Elbląga. Takie są fakty, a wiadomo, że z tymi nie warto polemizować. Jeśli jakaś spółka, nieruchomość czy mienie jest komunalne to de facto jest mieszkańców. 

Stąd moja propozycja, aby podczas dzisiejszej (9 lutego 2023) nadzwyczajnej sesji pod obrady włączyć projekt uchwały w sprawie potrzeby zasięgnięcia opinii mieszkańców Elbląga dotyczących przyszłości portu miejskiego w Elblągu.

Nie mam wątpliwości, że wszelkie kwestie związane z portem morskim w Elblągu oraz jego rozwojem są istotne dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Każda decyzja podjęta w tej sprawie budzi bardzo duży oddźwięk społeczny. 

Wychodzę z założenia, że merytoryczna dyskusja, polemika, ale i opinia czy wreszcie wyrażone w tej sprawie zdanie przez mieszkańców powinno być dla samorządowców kluczowe. Mając powyższe na względzie, poznanie opinii w tej trudnej kwestii pozwoli na wypracowanie rzetelnego stanowiska, które będzie podwaliną do dalszej dyskusji nad rozwojem portu morskiego.

Cieszę się, że podobne zdanie do mojego mieli miejscy radni. Jestem przekonany, że jesteśmy bliżej dyskusji z mieszkańcami, poznania ich opinii, ale i wyjaśnienia i rozwiązania sytuacji portu od strony prawnej i formalnej. Na końcu zawsze chodzi o jedno - rozwój naszego miasta.

 

Emocje po ostatniej sesji, która odbyła się 9 marca już opadły. Temat elbląskiego portu czy przedszkola nr 8 polaryzował radnych. Mam ogromną nadzieję, że jako radni nauczymy się kultury dyskusji. Wierzę, że uporządkujemy debatę i będziemy trzymać się regulaminu i reguł. Sala sesyjna wymaga prawdziwej, rzetelnej debaty.

W życiu publicznym mamy nadto sporów i awantur. Samorząd to miejsce wymiany poglądów i wypracowywania rozwiązań najlepszych dla mieszkańców. Takiego podejścia, jako przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu, oczekuję od miejskich radnych.

 

Nagrody i wyróżnienia dla blisko 60 osób, na sali przedstawiciele prawie 30 klubów sportowych. Elbląskie Święto Sportu, które odbyło się 16 marca za nami. Środowisko sportowe znów pokazało i udowodniło, że Elbląg jest miastem, gdzie można się realizować, gdzie można spełniać marzenia i sięgać sportowych szczytów! Władze samorządowe doceniają zaangażowanie jakie towarzyszy uprawianiu każdej dyscypliny. W rywalizacji sportowej nie ma przecież drogi na skróty. Medale, puchary i wyróżnienia zdobywają tylko ci, którzy wcześniej poświęcają się bez reszty ciężkiemu reżimowi treningowemu. Mówię to jako wieloletni trener tańca sportowego, szkoleniowiec m.in. Mistrzów Świata Formacji Tanecznych a dziś Prezes Polskiego Związku Sportu Tanecznego. Dlatego jeszcze raz składam gratulacje i wielkie słowa uznania wszystkim sportowcom i życzę dalszych sukcesów na arenach polskich i międzynarodowych.

 

Blisko dwie dekady pracuję w samorządzie i przez ten czas zawsze podejmowałem i podejmuję decyzje, które przyczyniają się do rozwoju naszej małej ojczyzny i poprawiają życie mieszkańców Miasta Elbląga. Działam konsekwentnie i z uporem, bo tylko w ten sposób można wypracować optymalne rozwiązania. W sprawie elbląskiego portu jest podobnie. Klasa polityczna przedstawia argumenty za i przeciw, staramy się przedstawić nasz punkt widzenia i zachęcić do podążania za nim.

Zdanie elblążanek i elblążan jest dla nas bardzo ważne. Temat elbląskiego portu ogniskuje, skupia uwagę, dzieli. Nie chcę zabrzmieć patetycznie, ale naprawdę może zadecydować o przyszłości gospodarczej naszego miasta. Dlatego też jestem przekonany, że wsparcie i wskazanie mieszkańców Elbląga będzie ważnym elementem w podjęciu tej kluczowej dla miasta decyzji, która przyczyni się do wypracowania ostatecznego stanowiska dot. elbląskiego portu.

Zachęcam elblążan do wzięcia udziału w głosowaniu. Myślę, że będę wyrazicielem zdania wszystkich radnych Rady Miejskiej w Elblągu zależy nam, aby swoją opinię wyraziło jak najwięcej elblążanek i elblążan! Port to dobro Elbląga!

 

Spod napisu "ELBLĄG" na Bulwarze Zygmunta Augusta - przez Stary Rynek - do Bramy Targowej przeszliśmy z 50-metrową biało-czerwoną flagą, aby w ten sposób uczcić wspólnie Dzień Flagi RP.

Flaga, Orzeł Biały i Mazurek Dąbrowskiego są ważne dla wszystkich Polaków. W najmroczniejszych chwilach naszej historii podnosiły na duchu, podtrzymywały nadzieję w sercach na lepsze , niepodległe jutro, budziły ducha walki o wolną Polskę. Biało-czerwone opaski nosili żołnierze Powstania Styczniowego. Powstańcom Warszawskim biało-czerwona opaska zastępowała mundur. Biało-czerwone barwy dodawały sił opozycjonistom walczącym z komunistycznym reżimem, a polskim emigrantom rozsianym po całym świecie dawały nadzieję - powiedziałem do zgromadzonych.

Flaga biało-czerwona dla wszystkich pokoleń Polaków jest symbolem patriotyzmu i powodem do dumy. 

Dobrze, że ciągle z wielką radością celebrujemy nasze symbole narodowe!

 

Święto Konstytucji 3 Maja rozpoczęliśmy Mszą Świętą w Katedrze pw. Św. Mikołaja, która została odprawiona w intencji Ojczyzny. Po mszy odbyły się uroczystości na Placu Katedralnym. Kwiaty złożyliśmy również przy Pomniku Twórców Niepodległości. W programie dzisiejszego pięknego dnia było również odegranie hymnu państwowego Rzeczpospolitej Polski, przemówienia okolicznościowe oraz pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Wojskowej Garnizonu Elbląg. 

Podczas mojego przemówienia nie mogło zabraknąć akcentów wychwalających Konstytucję:

Stanowi ona ogromne osiągnięcie polskiego narodu. Stała się symbolem dążenia do utrzymania niezależnego kraju. Kraju, który będzie się rozwijał zarówno na polu politycznym, jak i gospodarczym. Mimo krótkiego okresu obowiązywania to w najczarniejszych chwilach naszej historii dawała Polakom siłę i wiarę w lepsze jutro. Dziś to nasza duma narodowa. Duma stanowiąca o determinacji naszych przodków, którzy pokładali swoje nadzieje w wolnej i nowoczesnej Polsce - powiedziałem do zgromadzonych.

Po zakończeniu części oficjalnej na Bulwarze Zygmunta Augusta, gdzie trwała Majówka w Porcie Elbląg - po raz drugi w historii ten wyjątkowy dzień uczczony został Paradą Wodną na rzece Elbląg. Mam nadzieję, że zwyczaj Parady Wodnej zostanie z nami na długo.

 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym Prezydent Witold Marek Wróblewski przekazał mi dnia 31 maja 2023 „Raport o stanie Miasta za rok 2022”.

W raporcie znajdują się informacje o działalności Prezydenta Miasta, w oparciu o realizację 4 polityk, 28 programów, 9 strategii i 238 uchwał Rady Miejskiej. Opracowany materiał przedstawia wszystkie ważne obszary życia gospodarczego i społecznego. 

Formuła dokumentu jest identyczna jak w latach poprzednich. Zadania zatwierdzone do realizacji przez Rada Miejska w Elblągu są przedstawione w Raporcie z podziałem na:

•    Cele szczegółowe

•    Podjęte działania

•    Uzyskane efekty

•    Źródła finansowania

 

Tak przyjęta metodologia wprowadza pełne i bardzo szczegółowe dane na temat działalności Prezydenta Miasta w roku poprzednim.

Raport ma ponad 700 stron i podzielony jest na 16 rozdziałów. Z raportu wynika, iż zadań wskazanych do zrealizowania dla Prezydenta Miasta było ogółem 551, z czego całkowicie zrealizowanych 450, częściowo zrealizowanych 66, a zadań niezrealizowanych było 35.

 

Ważna sesja Rady Miejskiej za nami. Dlaczego ważna? Absolutorium za wykonanie budżetu i wotum zaufania dla prezydenta Witolda Wróblewskiego – to były wiodące tematy sesji, która odbyła się 20 czerwca 2023 i zachęciły one radnych do dyskusji oraz wymiany poglądów. 

Ostatecznie radni Rada Miejska w Elblągu poparli prezydenta w jego działaniach, chociaż głosowania pokazały, że nie byli w tym zgodni. Wartym odnotowania jest również fakt, że wszystkie obradujące w ostatnich tygodniach komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały Raport o stanie miasta. Podobnie jak stanowisko klub radnych KO. W naszej ocenie został on sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i dostarcza wystarczającą ilość powodów do podjęcia uchwały o udzieleniu prezydentowi Elbląga wotum zaufania - brzmi stanowisko klubu.

 

11 września uczestniczyłem w oficjalnym przekazania klucza do bram Miasta Elbląga. Zaczęły się bowiem Elbląskie Dni Seniora, które będą trwać do 15 września. Na seniorów czeka wiele różnych atrakcyjnych wydarzeń, a celem inicjatywy jest integracja elbląskich seniorów oraz przedstawienie oferty organizacji zaangażowanych w działalność na ich rzecz. Zachęcam seniorów do miłego i aktywnego spędzenia czasu, tym bardziej że oferta przygotowana na Elbląskie Dni Seniora jest bardzo bogata!

 

Piękna uroczystość z okazji wyjątkowego święta za nami. 13 października 2023 w Ratuszu Staromiejskim świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Nauczanie to zawód trudny i wymagający, nie dający się włożyć w sztywne ramy. Każdy uczeń z jego pasjami, ale też problemami to indywidualność, która wymaga uwagi, a Nauczyciel musi być mentorem, przewodnikiem, opiekunem i wychowawcą dla każdej tej indywidualności.

Ważny jest szacunek i zrozumienie dla tego wyjątkowego zawodu. Zawodu, w którym poza fachową wiedzą liczy się także empatia i zrozumienie potrzeb młodego człowieka.

Dlatego też, wszystkim Państwu chciałbym dziś życzyć niesłabnącej pasji w codziennej pracy, żeby Wasze zaangażowanie było doceniane. Życzę Państwu życzliwości ze strony społeczeństwa, spełnienia i satysfakcji zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

 

Bezpieczny budżet w trudnych czasach.

Wszystkie samorządy w Polsce do 15 listopada zobowiązane są przedłożyć plan, opracowanie budżetu na kolejny rok. Organ wykonawczy, przygotowany projekt uchwały budżetowej musi być przekazany organowi stanowiącemu. Wraz z projektem uchwały budżetowej poznajemy treść wieloletniej prognozy finansowej, z której jasno wynika, że sytuacja samorządów jest złożona i bardzo trudna.

Problemy budżetowe dotykają wiele samorządów w Polsce, dla wielu z nich będą to budżety przetrwania. Rządowe zmiany w systemie podatkowym, drożyzna, wyższe ceny energii i paliw powodują, że samorządy zmuszone są do „zaciskania pasa” ograniczając tempo inwestycji w gminach, a tym samym następuje spowolnienie rozwoju gmin. Determinacja włodarzy gmin i inżynieria finansowa pozwala przygotować budżety na rok 2024, tak by zrównoważyć wydatki bieżące z dochodami własnymi. Niewystarczające mechanizmy kompensacyjne ustawione były w sposób całkowicie polityczny, co przekładało się na to, że bardzo duże części miast i gmin traciły pieniądze. Była to próba stworzenia systemu klientelizmu i uległości, w którym nie było miejsca na samorządową niezależność, następowało natomiast „podduszenie finansowe samorządów”.

15 października Polki i Polacy zdecydowali, w którym kierunku chcą podążać. Jak chcą w sposób demokratyczny decydować o Polsce, ale również o swojej małej ojczyźnie, jaką jest miasto czy gmina. Kończy się czas niepoważnego traktowania samorządu. W Polsce konieczna jest decentralizacja, uznanie zasady subsydiarności dla samorządów, ale również mocne osadzenie w Unii Europejskiej. Samorządom należy się, zgodnie z Ustawą o Samorządzie Gmin, uprawnienie, ale również adekwatne do tych kompetencji środki finansowe. Jeżeli samorządy są stratne to stratni jesteśmy my, mieszkańcy.

Wierzę, że przedłożony przez Prezydenta Miasta Elbląga plan budżetu, zabezpieczy wydatki bieżące, co pozwoli wszystkim wykonywać w spokoju swoją pracę. Wiem i jestem przekonany, że wiele projektów inwestycyjnych, wiele projektów służących nam mieszkańcom Elbląga jest przygotowanych do realizacji, pod warunkiem, że  stan finansów miasta pozwoli na ich realizację. Każdy mieszkaniec chce mieć lepsze warunki uczestniczenia w kulturze, sporcie, lepsze warunki edukacji w szkole, lepsze drogi, usługi z zakresu świadczeń zdrowotnych itp.

Liczę, że niezależność finansowa samorządów, będzie ponownym kołem zamachowym w rozwoju miasta, gminy, Polski.

 

Kończy się rok 2023. W polityce samorządowej obfitował on w wiele ważnych wydarzeń. Jako przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu, w swoich decyzjach zawsze kierowałem się dobrem mieszkańców naszego miasta.

Dołożyłem wszelkich starań, aby budżet miasta na rok 2024 był najlepszy z możliwych. Analizowałem decyzje budżetowe podejmowane przez organy samorządowe tak, aby umiejętnie alokowano środki na inwestycje, projekty społeczne, oświatowe i inne ważne obszary.

Zwracałem szczególną uwagę na programy i inicjatywy z zakresu polityki społecznej, takie jak wsparcie dla osób starszych, programy mieszkaniowe, czy promowanie aktywności społecznej. Mojej szczególnej uwadze podlegały również działania związane z edukacją w tym inwestycje w szkoły, rozwijanie programów edukacyjnych czy wsparcie dla placówek oświatowych.

Zawsze aktywnie opiniowałem i oceniałem politykę inwestycyjną Elbląga. Ważnych projektów inwestycyjnych realizowanych w ciągu ostatniego roku było sporo. Wspomnę jedynie o rozbudowie infrastruktury drogowej, budowie obiektów publicznych czy inwestycje w rozwój obszarów miejskich.

Sporo energii poświęciłem również tematyce dot. zrównoważonego rozwoju. Podejmowałem działania z obszaru ochrony środowiska, inwestycji w energię odnawialną czy systematyczne rozwijanie przestrzeni zielonych.

W mojej pracy na rzecz samorządu zawsze ważną rolę odgrywają działania polegające na rozpowszechnianiu postawy obywatelskiej. Dlatego też wiele wysiłku włożyłem w działania promujące partycypację obywatelską, dialog obywatelski czy udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji, które przecież dotyczą ich samych.

Z czystym sumieniem mogę przyznać, że były to pracowite miesiące. Przyniosły one jednak dużo satysfakcji - bo przecież, kiedy działa się dla mieszkańców, na rzecz samorządu to radość jest podwójna. Samorząd to przecież my, mieszkańcy gminy, powiatu, województwa!ROK 2022

3 lutego 2022 roku zakończyliśmy ważną inwestycję dla mieszkańców Zatorza. Otwarcie nowego przedszkola to wielka radość dla nas samorządowców, ale i przede wszystkim dla młodych rodziców i ich dzieci. Inwestycja w oświatę, edukację i naukę zawsze się opłaca i to właśnie powiedziałem podczas dzisiejszego uroczystego oddania do użytku Przedszkola Nr 18 w Elblągu. Zatorze zmienia swoje oblicze, co widać gołym okiem. Jestem głęboko przekonany, że tego typu inwestycji miejskich, które dotyczą bezpośrednio mieszkańców będzie zdecydowanie więcej. Przedszkolakom i ich rodzicom życzę radości z korzystania z nowej placówki. Całej kadrze, zarówno przedszkola jak i żłobka, życzę niesłabnącej energii do dalszej pracy.

 

Rok 2022 jest Rokiem Tradycji Morskich Elbląga nie tylko z powodu przypadających rocznic, ale też dlatego, że świetnie wiąże się on z oddaniem pierwszego etapu drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną.

Miasto i Port Morski muszą wykorzystać tę szansę i mówić o tym, jak możemy te projekty rozwijać – powiedziałem na antenie Radio Olsztyn. Redaktor Mira Stankiewicz rozmawiała ze mną i z radnym Markiem Pruszakiem. Link do newsa poniżej: https://bit.ly/RadioOlsztynRokMorskichTradycji

 

Na 25 lutego zwołałem nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej. Porządek posiedzenia związany będzie z obecną sytuacją na Ukrainie. Dziś (24 lutego), razem z mieszkańcami Elbląga, parlamentarzystami i samorządowcami wziąłem udział w wiecu Solidarności z Ukrainą. Należy publicznie i stanowczo potępić rosyjski atak na Ukrainę. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że dzisiaj ważą się losy Europy w kształcie jakim obecnie znamy.

 

Za nami nadzwyczajna sesja Rada Miejska w Elblągu, która odbyła się 25 lutego. Radni jednogłośnie przyjęli stanowisko Rady Miejskiej w Elblągu i Witolda Wróblewskiego Prezydenta Miasta Elbląga potępiające agresję Federacji Rosyjskiej na suwerenność i niepodległość Ukrainy. Przyjęta została także uchwała w sprawie pomocy mieszkańcom Ukrainy. Środki w wysokości 200.000 zł przeznaczone będą na pomoc humanitarną dla mieszkańców miasta partnerskiego Tarnopol, w tym na zakup leków, środków opatrunkowych i żywności.

 

6 kwietnia w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Elblągu odbyła się żywa lekcja demokracji. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie dostarczyło zupełnie innych wrażeń niż wykłady na uczelni, a zarazem pokazało, jak działa samorząd lokalny w Elblągu. Gościłem studentów Instytutu Ekonomicznego Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Studenci mieli możliwość zapoznania się z procedurami przebiegu głosowania, wystąpieniami radnych i gości. Mamy nadzieję, że sesja była wyjątkowo ciekawa dla studentów. Mieli oni przecież możliwość zadawania pytań i poruszania wszystkich interesujących ich tematów. Spotkanie odbyło się na prośbę dr. Hab. Krzysztofa Sidorkiewicza prof. uczelni. Cieszę się, że uczelnia chce podejmować i podejmuje tego typu inicjatywy. Dzięki temu realizowany plan studiów nie sprowadza się jedynie do wymiaru teoretycznego, ale także zawiera aspekty nauki praktycznej.

 

„Budowanie wspólnoty przyszłości" tak brzmiało hasło tegorocznego VII Europejskiego Kongresu Samorządów, który w dniach 11 i 12 kwietnia odbywał się w Mikołajkach. Miałem przyjemność uczestniczyć w panelu, który dotyczył ważnego zagadnienia jakim niewątpliwie jest Kultura polskiej wsi - ludowość jako element polityki kulturalnej samorządu. Kongres był doskonałą platformą do wymiany poglądów oraz miejscem spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych, kultury i biznesu. Wystarczy wspomnieć, że składał się z dziesięciu ścieżek tematycznych obejmujących ponad 110 wydarzeń: bloków programowych, raportów, paneli dyskusyjnych, warsztatów, wykładów, prezentacji. Bardzo się cieszę, że nasze województwo po raz kolejny organizowało tak ogromne i wartościowe przedsięwzięcie!

 

W 2020 roku minęło 30 lat od reaktywacji samorządu terytorialnego w Polsce. W związku z sytuacją pandemiczną świętowanie jubileuszu zostało przesunięte w czasie aż o dwa lata. Dlatego niezmiernie się cieszę, że 19 maja w Ratuszu Staromiejskim mieliśmy okazję poświętować.

Podczas uroczystego przemówienia podkreśliłem, że samorząd odgrywa istotną rolę w sprawnym funkcjonowaniu państwa i jako taki musi mieć możliwość samodzielnego podejmowania decyzji i kreowania własnej wizji rozwoju. Dzięki temu zarówno duże aglomeracje jak i miasteczka czy wsie mają realną szansę rozwoju. Czas samorządu terytorialnego to także czas wielkich inwestycji w infrastrukturę, komunikację, sieci kanalizacyjne i wodociągowe, szkoły, hale i boiska sportowe, kulturę, pomoc społeczną i wiele innych, które mają bezpośredni wpływ na jakość i komfort życia mieszkańców.

Na nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej zaprosiłem radnych wszystkich kadencji od 1990 r. Podczas sesji była okazja do wręczenia radnym okolicznościowych medali, nie zabrakło także naukowej prelekcji wygłoszonej przez dr hab. Krzysztofa Sidorkiewicza, prof. uczelni Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Elblągu była doskonałą okazją do podsumowań, do pokazania jak bardzo zmieniło się nasze miasto dzięki zaangażowaniu kolejnych prezydentów, radnych, pracowników samorządowych i mieszkańców. Samorząd terytorialny to fundament demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. To najlepsze, co się mogło Polsce zdarzyć w ostatnich 32 latach. Pokazuje to oczywiście przykład Elbląga.

Chciałbym z tej okazji jeszcze raz podziękować i pogratulować osobom, które pracują  i działają na rzecz samorządów i naszej lokalnej społeczności. Radnym i władzom miasta życzę samych dobrych, mądrych i słusznych decyzji oraz sił i wytrwałości w pracy na rzecz naszego wspólnego dobra.

 

Za nami pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta Elbląga. Młodzi radni zainaugurowali kadencję. Plany są takie, aby przez najbliższe dwa lata dbali o sprawy młodych, reprezentowali swoich rówieśników, dzięki tej aktywności pomogą nam rozwijać Miasto Elbląg. Na wstępie mojego dzisiejszego wystąpienia pogratulowałem wszystkim młodym radnym uzyskania mandatu. Uważam bowiem, że wybory podczas których wybrano radnych były bardzo wartościową lekcją demokracji. Jestem przekonany, że przed młodymi radnymi czas wyzwań. Doświadczenia, które radni zdobędą zostaną z nimi na zawsze i z pewnością będą owocowały w dorosłym życiu. Młodzieżowa Rada Miasta pełni bowiem funkcję doradczo-konsultacyjną dla Prezydenta Elbląga  Witold Marek Wróblewski i Rada Miejska w Elblągu ale także podejmuje działania na rzecz elbląskiej młodzieży, współpracuje z samorządami uczniowskimi, pełni rolę łącznika pomiędzy władzami samorządowymi a młodymi elblążanami. Pokładamy w działalności Młodzieżowej Rady bardzo duże nadzieje. Liczmy na świeże spojrzenie, inicjatywę oraz wsparcie w pracy na rzecz Elbląga i jego mieszkańców. Wykorzystajcie te dwa lata mądrze, dyskutujcie, ścierajcie się, ale też uczcie się wypracowywać kompromisy. Dzisiejsze posiedzenie było bardzo istotne.  Na początku obrad nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. Głównym punktem sesji był wybór prezydium Młodzieżowej Rady Miasta. Przewodniczącym został Alan Rynkiewicz z Zespołu Szkół Pijarskich. Moje gratulacje!

 

Przekop Mierzei Wiślanej ma strategiczne znaczenie dla regionu; będzie to pierwsza w powojennej historii naszego kraju przeprawa na Zalew Wiślany z pominięciem rosyjskiej strefy przybrzeżnej. Z faktami nie dyskutujemy.

Rozmawiać należy jednak nad wykorzystaniem przekopu w kontekście rozwoju Elbląga. Dlatego uważam, że decyzje w sprawie Port Morski Elbląg nie powinny być warunkowane emocjami, a zdrowym rozsądkiem i szerokim spojrzeniem. Wszyscy przecież wiemy, że port jest elbląski, że port należy rozwijać i że jest to inwestycja w przyszłość!

I o tym właśnie mówiłem Adamowi Woźniakowi, dziennikarzowi Rzeczpospolitej który przygotował artykuł zatytułowany: Przez Mierzeję Wiślaną przepłyną tylko politycy i oficjele. Statki by ugrzęzły. 

- Skarb Państwa powinien się porozumieć z samorządem i dla dobra całej inwestycji sfinansować pogłębienie toru wodnego, Rozmawiamy z rządem o większościowym pakiecie udziałów jako warunku dokończenia inwestycji. Udziały w spółce są ważne, ale ważniejsze jest wypracowanie pomiędzy samorządem, a rządem sprawiedliwych warunków. 

W moim postrzeganiu polityki, wątek ekonomiczny jest kluczowy. Port Morski w Elblągu powinien funkcjonować i powinien przynosić znaczne korzyści finansowe. Jestem przekonany, że w wyniku dobrej, merytorycznej dyskusji wypracujemy porozumienie satysfakcjonujące samorząd i rząd.

Link do całego artykułuhttps://www.rp.pl/transport/art37034451-przez-mierzeje-wislana-przeplyna-tylko-politycy-i-oficjele-statki-by-ugrzezly?fbclid=IwAR04miBUWoc8lTTjRAYbWSYoN6_Sj5KRBpgUklNcwHnFlDUMMwh_kJs_8tE

 

14 listopada 2022 roku razem z Witoldem Wróblewskim, Prezydentem Elbląga oraz przewodniczącymi koalicyjnych klubów wyborczych: Małgorzatą Adamowicz (Koalicja Obywatelska) i Krzysztofem Konertem (KKW) zaprosiliśmy media na briefing prasowy. Temat mógł być oczywiście jeden – próba odwołania władz.

Oto oświadczenie podpisane przeze mnie oraz Witolda Wróblewskiego, Prezydenta Miasta Elbląga:

W związku z przedstawionymi przez Pana Stefana Rembelskiego zarzutami informujemy, że są one oparte na kłamstwie i manipulacji. Pomimo tego, że wiele kwestii wielokrotnie było wyjaśnianych i prostowanych, Pan Rembelski nadal powiela nieprawdziwe informacje. W naszej ocenie to celowe działanie, które ma wprowadzać w błąd mieszkańców i dyskredytować władze miasta. Jest to obliczone na poddanie Elbląga władzy komisarza, wskazanego przez obecny rząd oraz pozbawienie elblążan ich reprezentacji w osobach radnych miejskich.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na zarzuty prezentowane przez Pana Rembelskiego i jego polityczne otoczenie:

1. Pierwsza kadencja Prezydenta rozpoczęła się 5 grudnia 2014 roku. Obecna Rada Miejska wybrana została jesienią 2018 roku. To od tych dat mamy z elblążanami zawarty „kontrakt społeczny” i od tego czasu mieszkańcy mogą rozliczać nas z realizacji obietnic wyborczych. W 2014 roku Elbląg był jednym z najbardziej zadłużonych miast w Polsce. W planie budżetu na rok 2015 przygotowanym przez poprzednie władze, dług miasta wraz ze zobowiązaniami wynosił 379,4 mln. Wdrożony przez nas i konsekwentnie realizowany przez ostatnie lata plan oddłużania miasta spowodował spadek zadłużenia do ok. 290 mln zł. To znaczy, że zredukowaliśmy zadłużenie o blisko 90 mln zł, co prezentuje wykres. Dane te można zweryfikować w dokumentach dot. budżetu miasta za kolejne lata. Przytaczanie i porównywanie danych z innych lat to zwykła manipulacja.

Zarzut dotyczący tego, że stopy procentowe rosną, prosimy kierować do NBP oraz rządu, który - w przypadku sukcesu Pana Rembelskiego przejmie zarządzanie Elblągiem poprzez swego komisarza. Adresowanie tego rodzaju zarzutów do samorządu wskazuje, że Pan Rembelski nie ma wiedzy o tym, jakie są kompetencje i możliwości władz miasta.

Podkreślamy przy tym, że spłata zadłużenia nie zahamowała działań inwestycyjnych. W latach 2015 - 2022 dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym, w kwocie ponad 524 mln zł, zrealizowane zostały inwestycje o wartości ponad 850 mln złotych.

2. Odnosząc się do zarzutu dotyczącego umowy na dostawę ciepła z Energą Kogeneracją - czyli spółką Skarbu Państwa, dostarczającą Elblągowi ciepło od wielu lat - należy stwierdzić, że podana w uzasadnieniu argumentacja również opiera się o kłamstwa lub manipulacje, a w najdelikatniejszym razie - o nieznajomość prawa energetycznego autora pisma. Zawarta umowa w pełni zabezpiecza interesy elblążan. Kłamstwem jest stwierdzenie, jakoby umowa ograniczała dostęp do miejskiej sieci ciepłowniczej innym dostawcom powyżej 40 MWt. Umowa w żadnym punkcie nie ogranicza dostępu do miejskiej sieci ciepłowniczej innym dostawcom ciepła. Tego rodzaju ograniczenie byłoby złamaniem Prawa Energetycznego, które w artykule 7 ust. 1 stwierdza: “Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci (...).” Umowa nigdy nie jest ponad prawem.

Kolejnym kłamstwem jest twierdzenie, jakoby umowa ograniczała skutecznie zmniejszenie zamówionej mocy. Przeciwnie – umowa, zgodnie z prawem energetycznym, w par. 3 a. jednoznacznie określa, że zmiany wielkości zamówionej mocy cieplnej można dokonywać co roku w drodze pisemnego oświadczenia. Oznacza to, że EPEC takiej zmiany nawet nie musi uzgadniać, a jedynie informuje sprzedawcę, Energę Kogenerację, o tym, że zmienia – czyli zmniejsza lub zwiększa zamówioną moc cieplną, zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców ciepła.

Nieprawdą jest także informacja, że nie można rozwiązać umowy przed upływem 23 lat. Otóż umowę można rozwiązać znacznie wcześniej, gdyby Energa Kogeneracja nie realizowała zapisanych w niej inwestycji. I tak:

- można wypowiedzieć umowę wcześniej, jeśli do 31 X 2022 roku Energa Kogeneracja nie zrealizuje inwestycji w kotły rezerwowo-szczytowe – paragraf § 12 ust. 1.

- można wypowiedzieć umowę wcześniej, jeśli dnia 31 grudnia 2025 roku nie zrealizuje inwestycji polegającej na budowie źródła kogeneracyjnego opalanego gazem ziemnym– paragraf § 12 ust. 1.

- można wypowiedzieć umowę wcześniej, jeśli Energa Kogeneracja przez 30 dni z rzędu dostarczałaby 15 proc. mniej ciepła, niż wynikałoby to z zamówienia EPEC – paragraf § 12. Punkt 5.

- można wypowiedzieć umowę wcześniej, jeśli Sprzedawca (Energa Kogeneracja) utraci koncesję na wytwarzanie ciepła – paragraf § 12 ust. 5.

- można wypowiedzieć umowę wcześniej, jeśli Sprzedawca (Energa Kogeneracja) nie zawrze Umowy z wykonawcą inwestycji w kotły rezerwowo-szczytowe do dnia 31 grudnia 2020 roku – paragraf § 12 ust. 5.

- można wypowiedzieć umowę wcześniej, jeśli Sprzedawca (Energa Kogeneracja) nie zawrze Umowy z Wykonawcą inwestycji polegającej na budowie źródła kogeneracyjnego opalanego gazem ziemnym do dnia 30 czerwca 2022 roku - paragraf § 12 ust. 5.

Ponadto, nawet gdyby Energa Kogeneracja wypełniła wszystkie zobowiązania inwestycyjne i związane z dostawami ciepła, umowę i tak można rozwiązać wcześniej. Paragraf § 12 ust. 1, stwierdza, że może to się stać przed formalnym jej zakończeniem.

3. Kolejny zarzut dotyczy komunikacji miejskiej. Trudno jednak odpowiedzieć na niego, gdyż jest bardzo ogólnikowy. Wobec tego możemy jedynie stwierdzić, że sytuacja jest na bieżąco analizowana, a jej zmiany – wdrażane, jeśli tylko pozwalają na to środki. Ostatni przykład to wprowadzenie nowej trasy autobusowej, łączącej elbląskie cmentarze. Jej powstanie i przebieg jest wynikiem analizy diagnozy społecznej oraz dialogu z seniorami, którzy wnieśli o zorganizowanie takiej trasy.

W tym miejscu warto nadmienić raz jeszcze, że w przypadku sukcesu działań Pana Rembelskiego w Elblągu władzę obejmie komisarz, pochodzący z nadania premiera. Mieszkańcy zaś zostaną pozbawieni swojej reprezentacji – czyli radnych. Nie będą zatem mieli do kogo zwrócić się, choćby o to, by skutecznie wyrazić takie potrzeby, jak zmiana, czy organizacja nowej trasy autobusowej.

4. Zarzut dot. rozwoju elbląskiego portu dowodzi, że Pan Rembelski nie ma lub nie chce przyjąć publicznie dostępnych informacji o stanie sprawy. Podkreślamy, że nasz port jest w pełni przygotowany na otwarcie oraz obsługę towarową i pasażerską w związku z budową kanału przez Mierzeję Wiślaną. Na jego dalszy rozwój przygotowaliśmy również wnioski o kolejne fundusze unijne. Zostały one złożone do Krajowego Planu Odbudowy. Planowane inwestycje opiewają na kwotę około 200 mln złotych. Niestety, jak wiadomo, środki te nie zostały uruchomione, a działania zmierzające do pozyskania unijnych pieniędzy dla Polski musi podjąć rząd. Samorząd nie ma niestety takich możliwości.

Co do środków z budżetu centralnego, to przede wszystkim oczekujemy, że rząd – zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o portach i przystaniach morskich pogłębi do końca tor wodny na rzece Elbląg, który należy do Skarbu Państwa. To pozwoli na wykorzystanie potencjału elbląskiego portu, który – olbrzymim nakładem środków – przygotowaliśmy właśnie w oparciu o nowe szanse, związane z przekopem Mierzei. Opinia prawna przygotowana przez niezależnego profesora Politechniki Warszawskiej dr hab. Roberta Suwaja z Centrum Ekspertyz i Analiz Prawnych, jednoznacznie wskazuje, że samorząd nie ma kompetencji do realizacji tego zadania, a wydatkowanie środków na ten cel z budżetu miasta, byłoby złamaniem dyscypliny finansów publicznych.

Dodamy, że bardzo chętnie będziemy współpracować z rządem w zakresie rozwoju portu i rozwoju miasta. Jest oczywiste, że stawiamy przy tym oczekiwania, by była to współpraca partnerska, zgodna z interesem Elbląga i jego mieszkańców, w duchu obowiązującego prawa. Dialog w tej sprawie trwa. Nie jest łatwy, ale jest konsekwentnie przez władze Elbląga prowadzony.

Mamy przy tym obawę, że obecne władze państwowe, dążące do silnej centralizacji gospodarki, zechcą – korzystając z możliwości wprowadzenia komisarza – sięgnąć i po elbląski port. Taki może być efekt działań Pana Rembelskiego i jego otoczenia. Przestrzegam przed tym zagrożeniem, które uznajemy niestety za realne.

5. Ostatni zarzut to opinia Pana Rembelskiego, nie poparta żadnymi faktami. Trudno więc się do niego odnieść w sposób merytoryczny. Są to nieczyste zagrywki Pana Rembelskiego obliczone na grę emocjonalną.

Na koniec sprostowanie – obecna kadencja kończy się nie “za prawie dwa lata”, lecz za rok lub maksymalnie rok i kwartał. To czas, w którym Prezydent i Rada Miasta finiszują realizacje wyborczych założeń, a mieszkańcy oceniają i przygotowują się do pełnej weryfikacji ich działań - oceniając, zadając pytania, przygotowując swoje komitety i ugrupowania polityczne, czy społeczne do równej, uczciwej kampanii wyborczej.

Organizacja referendum to koszt około pół mln zł, na co składają się wynagrodzenia dla komisji wyborczych, osób, które przygotowują wyborcze lokale, druk obwieszczeń itp. To środki mieszkańców, które trzeba będzie wydać z budżetu miasta. W przypadku referendum, Państwowa Komisja Wyborcza nie finansuje jego organizacji, tak jak w planowych wyborach samorządowych. Czy stać nas na wydawanie pół miliona złotych, by zainstalować tu rządowego komisarza? Taka osoba może zrobić z miastem co chce, bez żadnej kontroli mieszkańców.

Witold Wróblewski, prezydent Elbląga

Antoni Czyżyk, przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu

 

15 listopada Witold Wróblewski, Prezydent Elbląga przekazał na moje ręce projekt budżetu na 2023 rok. Teraz dokument poddany zostanie debacie, która odbędzie się już 21 listopada, a następnie głosowaniu przez radnych Rady Miejskiej w Elblągu. To budżet najtrudniejszy jak do tej pory. Wiele przedsięwzięć inwestycyjnych odkładamy na inny czas. Trudno mówić o zadowoleniu, choć co najważniejsze, zabezpieczamy wszystkie bieżące potrzeby miasta - powiedziałem podczas przekazania budżetu.

 

Za nami debata budżetowa poświęcona projektowi budżetu na rok 2023. Cieszy aktywność radnych, ich liczne pytania często dot. konkretnych zapisów w budżecie. To dowód na to, że debata w kluczowych kwestiach dla samorządu to najlepsze rozwiązanie. Spotkaliśmy się z władzami miasta, radnymi Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz mieszkańcami właśnie po to, aby otrzymać odpowiedzi na pojawiające się pytania. Mam nadzieję, że debata ułatwiła radnym podjęcie decyzji w temacie głosowania.

 

ROK 2021

12 stycznia 2021 roku uczestniczyłem w konferencji prasowej z orędownikami szczepień. Stanowisko Prezydenta, Wiceprezydenta oraz dyrektora Szpitala Miejskiego jest jednoznaczne. Dochodzą do mnie również głosy radnych Rady Miejskiej, którzy również popierają akcję szczepień. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Jeśli tylko będzie możliwość powinniśmy się szczepić i uważam, że powinniśmy również zachęcać do tego naszych bliskich, rodzinę, znajomych.

Podczas konferencji rozmawialiśmy także o tym jak przebiega proces szczepienia w dwóch elbląskich szpitalach oraz o tym jak Elbląg jest przygotowany do wykonywania testów w kierunku koronawirusa wśród nauczycieli.

 

Razem z Jerzym Wcisła - Senatorem RP, posłem Jackiem Protasem, posłanką Elżbietą Gelert, starostą powiatu lidzbarskiego Janem Harhajem oraz Grażyną Kluge - wiceprzewodniczącą Sejmiku Wojewódzkiego W-M 22 marca 2021 roku wziąłem udział w konferencji, która poświęcona była sprawiedliwemu podziałowi środków w ramach Krajowego Programu Odbudowy. Naszym zadaniem jest patrzeć na ręce władzy i pilnować, aby jak najwięcej środków trafiło do Elbląga. Jako Przewodniczący Rady Miejskiej czuję się w obowiązku, aby dbać i reprezentować interesy mieszkańców Elbląga.

 

W mojej interpelacji z lutego br. (numer 4/2021) pisałem o znoszeniu fizycznych barier utrudniających pracę służbom ratunkowym. Argumentowałem, że szlabany to zmora ratowników, strażaków, policjantów. Wskazywałem gotowe rozwiązania, a takimi są aplikacje lub uniwersalne piloty, które wczoraj trafiły do elbląskich służb. Przygotowanie jednego pilota to efekt wspólnej pracy radnych Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych, Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM, zarządców i właścicieli posesji oraz wiceprezydenta Michała Missana. 24 marca nastąpiło przekazania pilotów.

 

6 maja 2021 wziąłem udział w briefingu prasowym, który w dużej mierze poświęcony był Krajowemu Planu Odbudowy. Zająłem stanowisko, że KPO to szansa dla Polski, dla Elbląga, dla obywateli, ale aby wykorzystać tę szansę należy wysłuchać głosu samorządowców. Proponowane przez nas poprawki są niezbędne, aby unijne środki były należycie wykorzystane.

Rządzący powinni wprowadzić jasny system monitoringu wydawania pieniędzy, powinni skorygować proponowany podział środków, który na chwilę obecną jest nie do przyjęcia (konkretnie chodzi o rozgraniczenie ich na część dotacyjną i pożyczkową) czy wreszcie samorządy powinny dostać większą autonomiczność w ramach KPO.

- Samorządy powinny pełnić większą rolę w dzieleniu i zarządzaniu pieniędzmi z KPO. Mamy wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, wiemy jakie są oddolne potrzeby mieszkańców, potrafimy słuchać i reagować, doceniają to mieszkańcy - powiedziałem podczas briefingu.

Mam nadzieję, że nasz głos zostanie wysłuchany przez rządzących.

 

Starania, by Kanał Elbląski został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - taki tytuł nosi artykuł Grzegorza Szydłowskiego w wydaniu Wyborcza.pl Olsztyn z 10 września 2021. Artykuł poświęcony jest tematowi, który poruszyłem w sierpniowej interpelacji. Niezmiennie uważam, że Rzeka Elbląg i Kanał Elbląski to ogromny potencjał naszego miasta. Pogląd ten podziela również olsztyńska Gazeta Wyborcza. Jestem przekonany, że samorząd Elbląga powinien podejmować działania, które mogą przyczynić się do zwiększenia popularności rzeki Elbląg, samego miasta i przede wszystkim Kanału Elbląskiego. Powinniśmy dołożyć wszelkich starań by Kanał Elbląski został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obecność tego unikatowego systemu hydrotechniki na liście UNESCO byłaby wielkim zastrzykiem promocyjnym dla Kanału Elbląskiego, ale także dla Elbląga i całego regionu.

 

14 września uczestniczyłem w posiedzeniu Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Parlamentarnego na temat oczekiwań samorządów subregionu elbląskiego wobec nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027 oraz Krajowego Programu Odbudowy. Tematem przewodnim spotkania były finanse. Wszyscy wiemy, że dochody samorządów są stale uszczuplane. Niepokoje budzą kolejne plany rządzących… zwłaszcza w kontekście Polskiego Ładu. Liczymy, że parlamentarzyści wsłuchają się w nasz głos i przedstawią argumenty poruszane podczas posiedzenia. Plany rozwoju miasta są jasno sprecyzowane. Witold Marek Wróblewski zaprezentował stan przygotowań Miasto Elbląg do nowej perspektywy finansowej. Omówił także projekty, o których dofinansowanie będzie zabiegać nasze miasto w ramach programów: 

- regionalnego - Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027

- Krajowego Programu Odbudowy.

Dotyczą one między innymi: dalszej rozbudowy portu morskiego, zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta, rewitalizacji Wyspy Spichrzów, kąpieliska miejskiego, przebudowy systemu produkcji i dystrybucji ciepła, rozbudowy tras rowerowych, czy budowy linii tramwajowej w Al. Odrodzenia wraz z zakupem kolejnego taboru tramwajowego. Mam nadzieję, że głos samorządowców z Elbląga, z Warmii i Mazur zostanie wysłuchany, że rządzący skorzystają z naszej wiedzy i doświadczenia.

 

15 listopada 2021 Witold Wróblewski Prezydent Elbląga przekazał mi projekt, propozycję budżetu Miasta Elbląga na rok 2022. Teraz dokument ten będzie procedowany przez radnych oraz trafi pod obrady poszczególnych komisji Rada Miejska w Elblągu. Naszą rolą - jako Przewodniczącego Rady Miejskiej i radnych miejskich jest bardzo odpowiedzialne zaplanowanie wydatków i inwestycji. Jestem przekonany, że poradzimy sobie z tym wyzwaniem.

 

27 grudnia 2021 roku po raz pierwszy w Elblągu i w kraju obchodziliśmy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. To radosne święto, wielkie polskie zwycięstwo. Mówimy o Wielkopolsce i Wielkopolanach, ale wiemy, że oni w sercach i myślach zawsze mieli Polskę. Razem z Witoldem Wróblewskim Prezydentem Miasta Elbląga oraz Marią Kosecką złożyliśmy kwiaty przy Pomniku Twórców Niepodległości.

 

ROK 2020

15 marca 2020, w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o bezpieczeństwo, na wniosek Witolda Wróblewskiego, Prezydenta Elbląga, odwołałem obrady X sesji Rady Miejskiej w Elblągu, które zaplanowane były na czwartek 19 marca. Odwołane zostały również wszystkie posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej zaplanowane na dni 16-17.03.2020 r.

22 maja 2020 uczestniczyłem, wspólnie z Witoldem Wróblewskim Prezydentem Elbląga w konferencji prasowej, podczas, której odnieśliśmy się do aktualnej sytuacji finansowej oraz nieprawdziwych informacji dot. rzekomego obniżania pensji pracownikom obsługi placówek oświatowych oraz innych pracowników sektora samorządowego. Nasz przekaz był jasny: nie ma planów obniżania pensji pracownikom obsługi placówek oświatowych ani innym pracownikom sektora samorządowego.

 

27 maja wspólnie z radnymi Rady Miejskiej w Elblągu ustaliliśmy, że rok 2020 będzie rokiem 30-lecia Samorządności. Podejmując uchwałę inaczej sobie jednak wyobrażaliśmy obchody tak ważnego jubileuszu. Sytuacja związana z pandemią zweryfikowała wszystkie plany. Zależy nam jednak, aby choć symbolicznie uczcić tę rocznicę, dlatego w najbliższym możliwym terminie planujemy spotkać się na sesji o charakterze uroczystym. Wykorzystajmy ten wyjątkowy czas na refleksję na temat wyzwań i problemów, jakim musi stawić czoła samorząd w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

 

W sierpniu 2020 roku zająłem się systemem gospodarki odpadami. Na przygotowaną przeze mnie interpelację, odpowiedział Urząd Miejski w Elblągu. Wszystkie informacje sią w linku: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/59518

Zachęcam także do przeczytania mojego tekstu: ile zapłacimy za śmieci: http://bit.ly/ilezapłacimyzaśmieci

 

18 października 2020, na zaproszenie redaktora naczelnego pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota oraz prezesa Municipium SA wziąłem, jako przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu, udział w charakterze panelisty w XVIII Samorządowym Forum Kapitału i Finansów Online. 

Panel, w którym wystąpiłem "Interpelacja jako szczególny środek realizacji prawa radnego" dotyczył zagadnień związanych z interpelacjami, m.in. jej treści i formy, charakteru publicznego kwalifikacji pism czy skutków prawnych braku odpowiedzi lub nieterminowej odpowiedzi na interpelację.

 

16 listopada Witold Wróblewski, Prezydent Elbląga przesłał do mnie projekt, propozycję budżetu Miasto Elbląg na rok 2021. Teraz dokument ten będzie procedowany przez radnych oraz trafi pod obrady poszczególnych komisji Rady Miejskiej. Ważny dla nas będzie również głos mieszkańców. Budżet dotyczy nas wszystkich dlatego zależy nam, aby taka debata z mieszkańcami Elbląga, w sprawie budżetu właśnie, odbyła się.

Dlaczego? Prace nad projektem budżetu miasta to bardzo odpowiedzialny proces. Z pewnością wielu z nas zna to zjawisko - kiedy zaplanowaliśmy sobie jakiś wydatek, a potem nagle coś nieoczekiwanego zmieniło całkowicie nasze plany, bo pieniądze okazały się potrzebne na coś zupełnie innego – ważniejszego i pilniejszego.

Budżet Elbląga w przyszłym roku ma wynieść 733 mln złotych. Prezydent zakłada w projekcie budżetu prawie 20-milionowy deficyt, na inwestycje przeznacza się ok. 34 mln złotych. Pierwsze wnioski są takie, że przed nami kolejny trudny rok. Wynika to z wielu aspektów. Złożona sytuacja w oświacie powoduje, że samorząd staje przed nie lada problemem. Z budżetu państwa nie dotarły do nas takie pieniądze, które pokryłyby koszty oświaty. Samorząd został postawiony pod ścianą. Problemem jest również kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię koronawirusa.

Teraz moją rolą - jako Przewodniczącego Rady Miejskiej i radnych miejskich jest bardzo odpowiedzialne zaplanowanie wydatków i inwestycji. Patrząc na stan finansów miasta, które od lat jest wysoko oceniane pod względem stabilności i wiarygodności finansowej, jestem przekonany, że poradzimy sobie z problemami.

 

31 grudnia przekazałem fantastyczną wiadomość dla uczniów z elbląskich szkół. Wspólna inicjatywa samorządu oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu elbląscy uczniowie od przyszłego roku będą mogli nie tylko brać udział w dodatkowych spotkaniach edukacyjnych, ale również w zajęciach z zakresu kreatywności, pracy w zespole czy innowacyjności! Około 1800 uczniów z klas IV-VII, około 500 rodziców i 80 nauczycieli zostanie w Elblągu objętych unijnym programem Akademia wzorowej edukacji. Pieniądze na ten cel – ok. 5,3 mln złotych pozyskaliśmy we współpracy z Miastem Elbląg.

 

*****
We wtorek, 26 marca 2019 r., w Szkole Podstawowej Nr 25 w Elblągu odbyła się konferencja poświęcona mowie nienawiści. To ważne wydarzenie zorganizowane przez nauczycieli i uczniów tej szkoły odbyło się pod patronatem Prezydenta Miasta Elbląg Witolda Wróblewskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta Elbląg, czyli moim.
   Mowa nienawiści, mowa pogardy, przemoc werbalna. Ostatnio dużo słyszymy na ten temat, podnosiłem go także na jednej z sesji RM. Dostrzegamy problem i jestem przekonany, że to spotkanie było próbą znalezienia rozwiązania. Bo to właśnie mowa nienawiści sprawia, że przemoc staje się społecznie akceptowalna. Im częściej słyszymy agresję słowną, tym mniej zwracamy na nią uwagę i – niestety – ale też chętniej jej używamy. Kontakt z mową pogardy jest szczególnie niebezpieczny w przypadku młodzieży, bo może prowadzić do swoistego zaniku norm społecznych. Badania pokazują, że ponad 95% młodzieży spotyka się z mową nienawiści w Internecie. Dlatego w wielu elbląskich szkołach prowadzone są spotkania, na których podnoszony jest temat cyberprzemocy. Zarówno język i Internet są narzędziami i każdy z nas decyduje o tym, jak zostaną użyte. W interesie nas wszystkich jest, żebyśmy używali ich mądrze, z szacunkiem do siebie nawzajem. Jednak czy mowę nienawiści spotykamy tylko w wirtualnym świecie, w świecie mediów? Niestety nie. Trzeba więc nie tylko rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o tolerancji, szacunku i otwartości, ale pokazywać, jak one funkcjonują. Także my – dorośli, nauczyciele, radni - musimy o tym pamiętać i – mówiąc wprost –  używać. Nie nauczymy nikogo szacunku tylko o nim mówiąc, a nie okazując go sobie wzajemnie.
   Dziękuję za zaproszenie. Doceniam także fakt, że zostałem poproszony o objęcie patronatem tego wydarzenia. Od lat – jako trener taneczny i dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” – współpracuję z młodzieżą. Dlatego było mi niezmiernie miło, że zostałem zaproszony. Liczę, że to spotkanie będzie krokiem ku temu, by przywrócić ludzką wrażliwość, sięgnąć głębiej. Nauczyć się akceptować inność, a także odbudować wzajemne zaufanie i empatię.
Pamiętajmy jednak, że najlepiej zacząć od siebie…

*****
Od samego początku mojej pracy jako radny mam świadomość olbrzymiej odpowiedzialności za komfort życia mieszkańców Elbląga, dlatego w moich interpelacjach konsekwentnie poruszam tematy ważne dla nas wszystkich – związane z bezpieczeństwem i ochroną środowiska, a także polityką senioralną i dotyczące spraw młodych mieszkańców miasta. Wykorzystując zdobyte doświadczenie chcę przyczynić się do rozwiązywania kolejnych wyzwań i problemów, przed którymi stoi nasze miasto, ale także kontynuować te zadania, których realizacja się już rozpoczęła.

Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, poszerzenie rynku pracy i wzrost liczby mieszkańców – to główne cele działań, jakie sobie postawiłem. Zamierzenia te w wielu obszarach będą musiały być zrealizowane wspólnymi siłami wszystkich ugrupowań politycznych, jakie znajdą się w Radzie Miasta Elbląg.

W okręgu 4 widzę potrzebę:

 1. Modernizacji dróg i chodników, przede wszystkim w ciągu ulicy 12 Lutego
  i Nowowiejskiej, Zacisza, Grochowskiej, Freta, Wieżowej  i Kupieckiej     
 2. Wprowadzenia monitoringu hydrologicznego oraz systemu przeciwpowodziowego od ul. Grochowskiej do ul. Warszawskiej         
 3. Poprawy oświetlenia na ul. Zamkowej i Rycerskiej z wykorzystaniem lamp LED
 4. Modernizacji kolejnych boisk przyszkolnych oraz placów zabaw, m.in. przy SP8, SP12, SP21
 5. Zagospodarowania Wyspy Spichrzów oraz zwiększenia ilości miejsc parkingowych
 6. Rewitalizacji Parku Planty

 

Program wyborczy dla okręgu i miasta:

INFRASTRUKTURA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INWESTYCJE:

 1. Przygotowywanie terenów inwestycyjnych, umożliwienie rozwoju małej
  i średniej przedsiębiorczości oraz powstanie nowych miejsc pracy (Terkawka)
 2. Zagospodarowanie terenu przy rzece Elbląg (Waterfront, Wyspa Spichrzów)
 3. Zwiększenie ilości koszy na śmieci
 4. Urządzenie publicznych bezpłatnych toalet
 5. Budowa nowych miejsc parkingowych (ul. Zacisze, Stare Miasto)
 6. Budowa hali amfiteatru do organizacji dużych imprez plenerowych
 7. Wprowadzanie ładu przestrzennego na terenie miasteczka handlowego przy czołgu
 8. Modernizacja placu zabaw w Parku Planty, budowa kolejnych placów

OŚWIATA, KULTURA FIZYCZNA I SPORT:

 1. Organizowanie kolejnych imprez sportowo-rekreacyjnych, które cieszą się coraz większą popularnością
 2. Maksymalne wykorzystanie obiektów szkolnych na zajęcia wyrównawcze, sportowe, koła zainteresowań
 3. Budowa Orlika przy Szkole Podstawowej Nr 8 i SP12
 4. Zapewnienie uczniom opieki specjalistycznej: psychologów, logopedów oraz rehabilitantów dla klas integracyjnych
 5. Obozy sportowe dla klas sportowych
 6. Stypendia dla uzdolnionej młodzieży, promowanie młodych talentów

BEZPIECZEŃSTWO:

 1. Rozwinięcie programów prewencyjnych w szkołach (narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy)
 2. Wspieranie służb ratowniczych
 3. Poprawa sprawności działania Straży Miejskiej

OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA:

 1. Wspieranie działań mających na celu dbanie o właściwy rozwój naszych dzieci
 1. Racjonalizacja zarządzania mieniem komunalnym
 2. Wsparcie osób starszych i z niepełnosprawnościami

OCHRONA ŚRODOWISKA I EKOLOGIA:

 1. Promowanie działań ukierunkowanych na montaż oczyszczaczy powietrza w przedszkolach
 2. Tworzenie nowych stacji pomiarowych jakości powietrza
 3. Modernizacja parków

 

*****

INTERPELACJE I WNIOSKI:

Interpelacja "Karta mieszkańca"

Interpelacja eko

Interpelacja dot. szczepień dla seniorów

Interpelacja dot. ochrony przeciwpowodziowej

Interpelacja dot. hasła miasta

Interpelacja dot. oczyszczaczy powietrza

Interpelacja dot. dymomierzy

Wniosek dot. zamontowania kolejnych stacji pomiarowych jakości powietrza

Interpelacja dot. bezemisyjnego transportu publicznego

Interpelacja dot. zanieczyszczenia powietrza

Interpelacja dot. promocji odblasków

Interpelacja dot. przygotowania szkół do ferii zimowych

Interpelacja dot. ustawy smogowej

Interpelacja dot. przycisku życia

Interpelacja dot. PIT-ów

Interpelacja dot. mieszkań dla najuboższych

Interpelacja dot. szkolnych świetlic

Interpelacja dot. transportu wodnego dla elblążan na Mierzeję Wiślaną w okresie letnim

Interpelacja dot. Smart City

Wniosek o nadanie nazwy ulicy (szkoły lub miejsca użyteczności publicznej) nazwiskiem Elżbiety Krzesińskiej

Wniosek o nadanie nazwy ulicy (szkoły lub miejsca użyteczności publicznej) nazwiskiem Zenona Licznerskiego

Interpelacja do Prezydenta Miasta  dot. EKOaut w Elblągu

Interpelacja do Prezydenta Miasta dot. gabinetów stomatologicznych w szkołach

Wniosek o nadanie nazwy "Rondo Liepaja" budowanemu rondu u zbiegu ul. Łęczyckiej i Rawskiej w Elblągu

Wniosek dot. upamiętnienia Kazimierza Kalbarczyka oraz Antoniego Wieczorka

Interpelacja w sprawie Narodowego Planu Rewitalizacji

Interpelacja w sprawie perspektyw Festiwalu Polskich Seriali Telewizyjnych

Interpelacja w sprawie przeciwdziałaniu zażywania dopalaczy

Interpelacja w sprawie przeglądu placów zabaw

Interpelacja w sprawie działań na rzecz podniesienia atrakcyjności gminy

Interpelacja w sprawie programu odpracowywania zaległości lokatorskich

Interpelacja w sprawie usuwania azbestu na terenie miasta

Interpelacja w sprawie przeznaczenia budynku przy ul. Orzeszkowej

Interpelacja dot. pozyskiwania środków w ramach Programu "Senior-WIGOR"

Interpelacja w sprawie programu wsparcia dla ludzi młodych

Interpelacja w sprawie stworzenia miejsc przyjaznym matkom karmiącym

Interpelacja w sprawie oświetlenia ulic

Interpelacja w sprawie bezpłatnej usługi dla mieszkańców i turystów

Interpelacja w sprawie aktywności fizycznej dzieci i rodziców

Interpelacja w sprawie programu wsparcia ludzi młodych

Interpelacja w sprawie utworzenia posterunku policji

Interpelacja w sprawie zmniejszania się liczby mieszkańców Elbląga

Interpelacja w sprawie ZKM

Interpelacja w sprawie tzw. „górki” usytuowanej u zbiegu ulicy Zajchowskiego i drogi osiedlowej przy ulicy Nowowiejskiej

Interpelacja w sprawie działań na rzecz rodzin wielodzietnych

Interpelacja w sprawie: procedowania wyboru przewoźnika na świadczenie usług publicznego transportu w Elblągu

Interpelacja w sprawie dojazdu do budynku przy ul. Robotniczej 2

Interpelacja w sprawie „Otyłość wśród dzieci i młodzieży”

Interpelacja w sprawie „Zapewnienia uczniom pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w szkołach”

Interpelacja w sprawie naliczania opłat za śmieci

Interpelacja w sprawie przystanku autobusowego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej przy ul. Grunwaldzkiej

Interpelacja w sprawie przystanków autobusowych przy ul. Generała Józefa Bema

Interpelacja w sprawie zadaszenia na miejscu tymczasowej pętli autobusowej przy ulicy Skrzydlatej

Interpelacja w sprawie udziału elbląskich szkół w programie „Cyfrowa szkoła”

Interpelacja w spawie „przedszkoli za złotówkę”

Interpelacja w sprawie zasad korzystania z miejsc na miejskich słupach ogłoszeniowych

Interpelacja w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych

*****

OŚWIADCZENIE

24.09.2015 składałem interpelację dotyczącą uruchomienia gabinetów stomatologicznych w szkołach, które to gabinety pozwoliłyby ułatwić dostęp młodych elblążan do opieki stomatologicznej. Przywoływałem wtedy inicjatywę miasta Słupsk, które we współpracy z Fundacją Wiewiórki Julii z Warszawy w roku 2015 przeprowadziło przegląd stomatologiczny wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Słupsku.
Sprawa jest o tyle ważna, że 85% uczniów szkół podstawowych i 95% 18-latków ma próchnicę.
Chciałbym poinformować, że będąc konsekwentnym w działaniu zaprosiłem do Elbląga Fundację Wiewiórki Julii z Warszawy, która przeprowadziła w dniach 27-28 października 2016 r. przeglądy stomatologiczne u ponad 1600 elbląskich dzieci w ramach programu „Zdrowe zęby = Piękny uśmiech”. Przez 2 dni w Elblągu pracowało 15 specjalistów z fundacji.
Mam nadzieję, że jest to pierwszy krok w celu podjęcia inicjatywy związanej z otwieraniem w szkołach gabinetów stomatologicznych.

     

 

Wizyta w SP12.
W akcji brały udział: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Staszica, Szkoła Podstawowa nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Michała Kajki, Szkoła Podstawowa nr 14 im. Jana Brzechwy, Szkoła Podstawowa nr 18 im. Franciszka II Rakoczego, Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bohaterów Westerplatte

 

 

 

 

 

*****

W poprzedniej kadencji byłem wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej oraz aktywnie działałem w Komisji Finansowo-Budżetowej. Moja praca na rzecz Rady Miejskiej nie ograniczała się do obecności na sesji Rady Miejskiej czy na posiedzeniach komisji. Obserwuję co się dzieje w moim mieście - spotykam się z mieszkańcami (nie tylko z mojego okręgu wyborczego), rozmawiam z elblążanami, słucham ich problemów, po czym - w miarę możliwości – wyszukuję i proponuję rozwiązania oraz monitoruję wdrażanie ich. W celu zwiększenia efektywności mojej działalności jako radnego, współpracowałem i nadal zamierzam współpracować również z radnymi spoza mojego klubu wyborczego (np. przy projekcie i wdrażaniu Budżetu Obywatelskiego - w moim okręgu wyborczym powstały m.in. dwa kreatywne podwórka). Przy czym konsekwentnie dążę do realizacji celów zawartych w moim programie wyborczym.

W okresie sprawowania funkcji radnego złożyłem łącznie 24 interpelacje oraz kilkanaście wniosków.

Dotyczyły one spraw gospodarczych i społecznych w naszym mieście, część z nich była efektem spotkań z mieszkańcami podczas moich dyżurów radnego oraz bezpośrednich spotkań z mieszańcami na terenie Elbląga.

W dobie kryzysu gospodarność ma ogromne znaczenie. Dlatego poszukuję innowacyjnych rozwiązań również w tej sferze. Wskazuję oraz monitoruję wprowadzanie nowych formy oszczędności oraz współpracy między poszczególnymi jednostkami. Ma to na celu zwiększenie oszczędności w budżecie miejskim. Przykładem takiego działania jest mój wniosek w sprawie podjęcia działań mających na celu utworzenie grupy instytucji miejskich, która jako zbiorowy odbiorca mogłaby negocjować korzystniejsze warunki opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenie, ogrzewanie, gaz i inne oraz interpelacja w sprawie obniżenia kosztów oświetlenia ulic m.in. poprzez zastosowanie technologii LED.

Zgodnie z punktem mojego programu wyborczego postulującym lepszą edukację dzieci i młodzieży w Elblągu, proponowałem innowacyjne rozwiązania w tej dziedzinie. Stąd również m.in. moja interpelacja w sprawie udziału elbląskich szkół w programie „Cyfrowa Polska”.

Mając na uwadze zdrowie i prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży złożyłem interpelację dotyczącą przeciwdziałaniu otyłości w szkołach, która jest efektem m.in. sprzedawania w sklepikach szkolnych niezdrowego żywienia, braku aktywności fizycznej (np. zwolnienia z wf-u) oraz braku świadomości nt. konieczności prowadzenia zdrowego trybu życia już od najmłodszych lat. Z uzyskanych informacji wiem, że dzięki tym działaniom w części szkół nie sprzedaje się już tzw. „śmieciowego jedzenia”. 

Uważam też, że mieszkańcy Elbląga potrzebują konsekwentnie prowadzonych działań prospołecznych – dlatego byłem inicjatorem ulg dla rodzin wielodzietnych oraz złożyłem interpelację w sprawie sposobu rozliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym.

Podejmowałem również aktywnie działania mające przyczynić się do polepszenia sytuacji gospodarczej miasta i jego mieszkańców – w tym zakresie złożyłem m.in. interpelację dotyczącą  zwiększenia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych czy konieczności opracowania programu wsparcia dla ludzi młodych, którzy chcą pracować i mieszkać w Elblągu.

Ponieważ na co dzień pracuję jako dyrektor samorządowej instytucji kultury potrzeby mieszkańców w zakresie społeczno-kulturalnym są mi szczególnie bliskie. Z satysfakcją odnotowałem wprowadzenie w życie złożonej przez mnie interpelacji dotyczącej upamiętnienia rocznicy 777-lecia Elbląga. Złożyłem również kilka wniosków nadanie ulicom patronów m.in. Czesława Kujawskiego, Stefana Muli czy Antoniego Wieczorka.

To tylko niewielki wycinek mojej działalności jako radnego Rady Miejskiej w Elblągu. 

*****

Wniosek o nadanie jednej z ulic w Elblągu imienia Stefana Muli

Stefan Mula przez dziesięciolecia uwieczniał na taśmie filmowej momenty historyczne dla Elbląga, a także życie codzienne mieszkańców. Filmowiec, dokumentalista, instruktor filmowy.

Urodził się w 1924 r. w Ryńsku, w powiecie Wąbrzeźno na Pomorzu. W czasie wojny był żołnierzem I Korpusu 16. Brygady Pancernej gen. Stanisława Maczka, z którą przeszedł cały szlak bojowy. W 1953 r. przyjechał do Elbląga i tutaj osiadł na stałe.

Z wykształcenia był technikiem dentystycznym - od 1953 r. przez następne 30 lat pracował w Miejskiej Przychodni Obwodowej w Elblągu. Równocześnie był instruktorem filmowym - jego pasją było filmowanie życia Elbląga, zarówno tych ważnych wydarzeń, jak i codziennego życia miasta.

Był założycielem Amatorskiego Klubu Filmowego „Jantar”, powstałego 2 stycznia 1960 r. Klub ten od 1963 roku, poprzez osobę S. Muli, działał w Elbląskim Domu Kultury.

Z jego inicjatywy organizowano w Elblągu ogólnopolskie Festiwale Filmów Amatorskich Służby Zdrowia (w latach 1965-1978 odbyło się 7 takich festiwali, w tym dwa rangi międzynarodowej).

Stefan Mula przez kilkadziesiąt lat towarzyszył wszystkim poważniejszym momentom i zdarzeniom w życiu miasta. Dokumentował życie środowisk, ludzi Elbląga, pory roku, dokonujące się zmiany. Ogółem zrealizował ponad 40 filmów, które były wielokrotnie nagradzane na ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądach amatorskiej twórczości filmowej. Jego produkcje otrzymywały także wyróżnienia Naczelnego Zarządu Kinematografii, a S. Mula za całokształt pracy otrzymał w 1974 r. nagrodę Ministra Kultury i Sztuki.

W ostatnich latach życia był związany z elbląskim muzeum, gdzie opiekował się zbiorami filmowymi.
W marcu 2012 r. minie 5 lat od jego śmierci.

Upamiętnienie, przez nadanie nazwy jednej z nowo powstających ulic imienia Stefana Muli, będzie wyrazem szacunku i pamięci dla jego działalności na rzecz naszego miasta.

Wniosek o nadanie jednej z ulic w Elblągu imienia Czesława Kujawskiego

W czerwcu minie 10 lat od śmierci Czesława Kujawskiego – założyciela, wieloletniego dyrektora i choreografa Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Elbląska”.

Zespół pod jego kierownictwem wielokrotnie uczestniczył w festiwalach folklorystycznych za granicą m.in. we Francji i Wielkiej Brytanii. „Ziemia Elbląska” reprezentowała też miasto na Litwie i Białorusi, a z inicjatywy Cz. Kujawskiego w Elblągu odbywały się warsztaty taneczne dla zespołów polonijnych.

Był również pionierem w propagowaniu folkloru Żuław i pomysłodawcą oraz organizatorem międzynarodowych festiwali m.in. Bursztynowej Kolii Bałtyku i Festiwalu Polskich Tańców Narodowych. Był filantropem i opiekunem Polaków, którzy pozostali po drugiej stronie wschodniej granicy – jako działacz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” utworzył tam kilkanaście zespołów pieśni i tańca.

Czesław Kujawski był wychowawcą kilku pokoleń elbląskiej młodzieży, znany był ze swojej działalności nie tylko w naszym regionie, ale w Europie i Ameryce. To jemu wielu z nas zawdzięcza wpojenie miłości do tańca, a niekiedy wskazania drogi życiowej. Upamiętnienie, poprzez nadanie jego imienia ulicy, będzie wyrazem wdzięczności elblążan, dla których Czesław Kujawski poświęcił 25 lat swojego życia i pracy.


***

SKRÓT DZIAŁAŃ W ROKU 2011


Podczas sesji w dniu 25 lutego 2011 roku poparłem projekt budżetu prezydenta Grzegorza Nowaczyka. To budżet prorozwojowy i nastawiony na pozyskiwanie środków unijnych. Uważam, że projekt jest rozważny i oszczędny, a kierunek prezydenta w rozwoju miasta jest innowacyjny.
***
W poniedziałek, 14 marca uczestniczyłem w spotkaniu, zorganizowanym w elbląskim browarze w ramach akcji "Dialog Grupy Żywiec".
Zaproszeni przez firmę przedstawiciele elbląskich władz, firm, uczelni, instytucji kultury i organizacji pozarządowych, a także mediów rozmawiali na temat oczekiwań lokalnej społeczności wobec firmy.
Akcja ma na celu wprowadzenie przez Grupę Żywiec konkretnych pomysłów - wśród propozycji, które zostały wyartykułowane na spotkaniu znalazł się m.in. powrót marki EB na lokalny rynek, czy organizacja drzwi otwartych browaru dla mieszkańców.
Zabrałem głos w sprawie oddziaływania biznesu Grupy Żywiec na elbląskie firmy lokalne - zastanawia mnie, jakie są możliwości, aby elbląski browar współpracował z elbląskim biznesem, np. przy produkcji etykiet itp.
***
W czwartek, 24 marca, kolejna sesja RM, na której prawdopodobnie poddana pod głosowanie zostanie zmiana planu zagospodarowana przestrzennego części osiedla Zawada w związku z rozbudową Centrum Handlowego „Ogrody". Najbliższy czwartek to także ostateczny termin przyjmowania opinii i propozycji związanych z planowaną rozbudową. Mam zamiar przedstawić również swoje stanowisko w tej sprawie.
***
Informuję, że złożyłem interpelację w sprawie funkcjonowania myjni samochodowej znajdującej się przy Gildii Kupców Żuławskich. Wniosek dotyczył zamontowania ekranów głuszących hałas oraz rozwiązania problemu z parkowaniem pojazdów oczekujących w kolejce do myjni w miejscu zakazu zatrzymywania i postoju.
Poruszyłem również problem nieoświetlonej ul. Grażyny oraz złożyłem wniosek o zmianę jej oznakowania. Zgłosiłem potrzebę umożliwienia postoju pojazdom po lewej stronie ulicy (od strony ul. Browarnej) - zniesienia znaków zakazu zatrzymywania się i postoju po godzinie 16.00.
Przekazałem także stanowisko w sprawie rozbudowy CH „Ogrody". 

***
Jako przewodniczący Komisji Kultury w RM nie mogłem odmówić sobie uczestnictwa w międzynarodowej konferencji Więcej kultury - We are more!, jaka odbyła się w Sopocie w dniach 28 - 30 lipca.
Było to forum dyskusji, wymiany doświadczeń, ale także wypracowywania nowych rozwiązań - spotkanie z udziałem ekspertów, animatorów kultury i wszystkich zainteresowanych kwestią finansowania kultury i rozwijania polityki kulturalnej.
Dla mnie najważniejsza była możliwość zapoznania się z przykładami finansowania działań artystycznych z programów nie kierowanych bezpośrednio do sektora kultury oraz zastanowienia się - wraz z grupą osób tak jak ja zaangażowanych w rozwój kultury - nad tym, jak włączyć kulturę w obieg funduszy strukturalnych w perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2014 - 2020.


***
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki RM, której jestem przewodniczącym, przedstawiała Prezydentowi następujący wniosek przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 31.08.2011 r:
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki RM zwraca się do Prezydenta Miasta z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie miasta Elbląg na rok 2012 środków finansowych na następujące zadania:
- na wkład własny, umożliwiający realizowanie projektów zewnętrznych instytucji kultury w naszym mieście,
- na rozwijanie talentów oraz organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży (szczególnie podczas weekendów).
- wyposażenie, wzbogacenie i modernizację biblioteki na Osiedlu Zawada,
- w ramach Programu Edukacji Muzycznej odwiedzanie elbląskich szkół przez Elbląską Orkiestrę Kameralną,
- na stylowe ogrodzenie nowej siedziby Młodzieżowego Domu Kultury,
- na prace remontowe jednej części podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego,
- postawienie przy wjeździe do naszego miasta oraz na terenie Starego Miasta brązowych tablic informacyjnych,
- rozpowszechnienie we wszystkich szkołach Programu „Bezpieczny Stadion",
- kontynuowanie zajęć profilaktycznych w szkołach średnich oraz programu dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym i szkół średnich związany z przeciwdziałaniem prostytucji,
- zwiększenie środków na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci oraz młodzieży,
- podręcznik w szkolnej bibliotece (ze względu na szeroki i złożony problem na początek można zacząć od jednego rocznika dzieci młodszych, skupiając się na jednym przedmiocie),
- na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- środki własne na projekty związane z realizacją placów zabaw,
- na stację uzdatniania wody na basenie krytym,
- wybudowanie boiska Orlik przy szkole nr 9 na Osiedlu Zawada, przy ul. Rodziny Nalazków,
- rozważenie możliwości budowy przy elbląskich szkołach 10 boisk ze sztuczną nawierzchnią (w perspektywie najbliższych 2-3 lat),
- przenośno-rozkładany tor panelowy dla dyscypliny łyżwiarstwa szybkiego,
- na modernizację obiektu przy ul. Agrykola - wybudowanie bieżni tartanowej, rzutni i skoczni na stadionie, by był on ogólnodostępny dla lekkoatletyki,
- ścieżki rowerowe, obniżenie krawężników przy przejazdach, zwiększenie ilości prawidłowych stojaków rowerowych na terenie miasta (by były przy każdej szkole), dokończenie ścieżki rowerowej od ul. Węgrowskiej do ul. Obrońców Pokoju oraz przy ul. Królewieckiej,
- dotowanie klubów sportowych w celu prostszych rozliczeń z samorządem i opłacenia pracy trenerów. Połączenie powyższej kwestii z systemem stypendialnym.
***
W piątek, 2 września skierowałem do Prezydenta pismo w sprawie zakupu tańszej energii elektrycznej dla jednostek i instytucji podległych Urzędowi Miasta.

***
Ci z Was, którzy jak ja uczestniczyli we wtorkowym (6 września) meczu Polska-Niemcy w Gdańsku mają na pewno podobne wrażenia. Nie myślę tu o wyniku spotkania - mecz był zacięty, i choć Polacy przegrali, udało się im odnieść cenny remis z niezwykle ciężkim rywalem. Myślę o PGE Arenie Gdańsk - zbudowany na Euro 2012 stadion rzeczywiście zachwyca.
***
Z kolei od 8 do 11 września br. brałem udział w imprezach zorganizowanych w ramach Europejskiego Kongresu Kultury. To jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych Polskiej Prezydencji w Radzie UE zorganizowane zostało we Wrocławiu.
Jak podkreślali organizatorzy - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Narodowy Instytut Audiowizualny, Miasto Wrocław oraz Komisja Europejska - zadaniem Europejskiego Kongresu Kultury było nadanie mu formy nie tylko prezentacji dokonań polskich artystów, ale też stworzenia platformy do dyskusji o wyzwaniach i zagrożeniach stojących przed kulturą w naszych czasach.
Doszło tu do starcia dwóch wizji kultury - tej rozumianej jako narzędzia do budowania wizerunku miast i stymulowania rozwoju oraz kultury krytycznej mającej budować świadomość widza i jego obywatelskie zaangażowanie.
Stawiane podczas debat tezy można było zweryfikować, uczestnicząc w licznych wystawach, koncertach czy spektaklach.
Wszyscy zgodzili się, że konieczne jest też większe zaangażowanie Unii, zwłaszcza że obecne wydatki z programu "Kultura" stanowią 0,05 proc. całego budżetu UE. Zresztą postulaty nieformalnego ruchu Obywateli Kultury, który popieram, były często przywoływane, a zawarty między rządem a Obywatelami Pakt dla Kultury prezentowany jako przykład skutecznego nacisku na władze.
***
REKOMENDACJA
Przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Elbląga Lechowi Wałęsie będzie świadczyć o uznaniu jego zasług dla wprowadzenia zmian ustrojowych w naszym kraju.
Jako przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" zapoczątkował dialog i pokazał jak pokojowo rozwiązywać konflikty. W grudniu 1970 r. Elbląg był miejscem tragicznych wydarzeń, w których elblążanie walczyli o godność ludzi pracy - 10 lat później Wałęsa o tym przypomniał i domagał się ich upamiętnienia. Tak się stało. Dlatego nadanie mu tytułu Honorowego Obywatela Elbląga jest przypomnieniem, że także nasze miasto uczestniczyło w tych przemianach, że Elbląg miał swój udział w tej części historii.
***