Witam na mojej stronie internetowej


Moi Drodzy! Serdecznie dziękuję za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście i za głosy, które oddaliście na mnie w wyborach samorządowych, jakie odbyły się 21 października 2018 r. Wynik, jaki osiągnąłem, jest bardzo satysfakcjonujący, ale też pokazuje, jak wiele oczekiwań wyborcy mają wobec mojej pracy w Radzie Miasta Elbląg. To duża odpowiedzialność, a ja mam tego świadomość. Raz jeszcze serdecznie dziękuję za udzielone mi poparcie.

      Swoje doświadczenie buduję na współpracy z członkami wszystkich ugrupowań i dla dobra społeczności lokalnej, czego przykładem jest projekt i wprowadzenie budżetu obywatelskiego. W moim okręgu chcę udrożnić komunikację, zwiększyć liczbę miejsc parkingowych, zagospodarować Wyspę Spichrzów, widzę też potrzebę ożywienia elbląskiej Starówki, portu i przystani. 

        W Radzie Miasta mówiłem i wciąż chcę mówić o konieczności zadbania o lepszą edukację dzieci i młodzieży oraz stworzenia przyjaznego klimatu dla biznesu. Uważam też, że w związku z nową perspektywą unijną najważniejsza jest teraz umiejętność pozyskiwania środków unijnych, w tym na tworzenie miejsc pracy w różnych branżach.
Wiele z tego udało się zrobić, wiele inicjatyw jest w trakcie realizacji. Nie chcę mówić o polityce, chcę zrobić coś dla mojego miasta - zapraszam do zapoznania się z moją dotychczasową działalnością.